IT Security Scan.

Een IT Security Scan is een onderzoek naar de staat van informatiebeveiliging binnen uw organisatie. Op basis van de bevindingen van het onderzoek kunt u gericht maatregelen treffen indien dit nodig dient te zijn.

Daarnaast is een Security Scan ook een goede manier om uw privacy te verifiëren in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Zo kunt u er zeker van zijn dat uw persoonsgegevens goed worden beschermd.

Scan.

Om de scan goed uit te kunnen voeren dienen wij te beschikken over diverse gegevens ten aanzien van de IT infrastructuur. Vooraf worden met u goede afspraken gemaakt en zal een geheimhoudingsovereenkomst aan u over worden gedragen. Om rechtmatig een scan uit te voeren, hebben wij vooraf een getekende opdrachtbevestiging nodig.

Van de verkregen informatie uit de scan stellen wij voor u een rapportage op. Hierin staat een beschrijving van de verkregen resultaten. Op basis van deze rapportage worden eventuele kwetsbaarheden vastgelegd. Vervolgens geven wij graag een toelichting op de inhoud van de rapportage en stellen wij suggesties voor m.b.t. de kwetsbaarheden. Een eventuele vervolgstap kan zijn dat wij vanuit de adviezen gerichte oplossingen implementeren.

Penetratietest.

Een effectief middel om uw computersystemen te controleren en te testen op kwetsbaarheden is een Penetratietest. Deze test brengt in kaart hoeveel tijd en moeite het kost om uw organisatie te hacken.

Ook maakt dit inzichtelijk wat de gevolgen hiervan zouden zijn. Deze test wordt voornamelijk gekozen als aanvulling op de IT Security Scan. Daarnaast wordt deze vaak uitgevoerd i.c.m. een Phishing Campagne.

Een penetratietest is een poging om uw IT infrastructuur te hacken op basis van de kwetsbaarheden aangetroffen tijdens de IT Security Scan. Het resultaat leidt tot een sessie waarin we u meenemen in de bevindingen.

Meer weten over ELITIAS?
Neem contact met ons op.

Jason Nolten

Consultant